วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สำนวน สุภาษิต (หมวด ป)

ตัวอย่างสำนวน

หมวด ป
ปิดทองหลังพระ

- ความหมาย  :ทำความดีแต่ไม่มีใครยกย่อง เพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า
- ตัวอย่าง       :"กึมเป็นคนที่ปิดทองหลังพระมาโดยตลอด" ปีกกล้าขาแข็ง

- ความหมาย :พึ่งตัวเองได้ สามารถเอาตัวรอดได้
- ตัวอย่าง     :เจ้าเปี๊ยกตั้งแต่เด็กจนโตเขาปีกกล้าขาแข็งเอาตัวเองรอดจนได้ดิบได้ดี

 ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

- ความหมาย :ผู้ที่มีอำนาจมากกว่าย่อมจะกดขี่ผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่า
- ตัวอย่าง     :เจ๊ไฝเปิดร้านขายของใหญ่มากในชุมชนจนทำให้ร้านค้าเล็กๆโดนปิดลง
เหมือนกับปลาใหญ่กินปลาเล็ก


 ปลูกเรือนคร่อมตอ

- ความหมาย  :กระทำการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
- ตัวอย่าง      :ขิ๋นมักหยิบโทรศัพท์มาเล่นจากกระเป๋าของเพื่อนเหมือน
กับปลูกเรือนคร่อมตอมาทุกครั้งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น